תנאי שימוש

 

ברוכים הבאים ל -Reshet.tv אתר "רשת" באינטרנט. השימוש באתר "רשת", באפליקציית "רשת", ובכל אתרי האינטרנט, המדורים והערוצים המשודרים בו (להלן, ביחד ולחוד – "רשת" ו/או "האתר" ו/או "אתר רשת") כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש ב"רשת" מעיד על הסכמתך להם.

במידה ואינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש או מדיניות הפרטיות, נא הפסק את הגלישה באתר ו/או כל שימוש אחר באתר רשת.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. חלק מן השירותים ברשת, ובפרט שירותים הניתנים בתשלום, יכול שיהיו כפופים לתנאים מיוחדים אשר יוצגו בפניך בעת ההרשמה אליהם או בעמודים המיועדים לאותם שירותים ("התנאים המיוחדים"). במקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לבין הוראות התנאים המיוחדים, תגברנה הוראות התנאים המיוחדים.

מי מפעיל את Reshet.tv ו/או אפליקציית "רשת" (Reshet.tv): את reshet.tv מנהלת ומפעילה חברת רשת מדיה בע"מ ("רשת") מבית "רשת" הנמצא ברחוב הברזל 23, רמת החייל בתל אביב. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר וכל שאלה הנוגעת לחברת רשת תוכל לפנות לרשת בדואר אלקטרוני info@reshet-tv.com או בטלפון מספר 03-7690000.

 

תכנים שמפרסמים משתמשי "רשת":
"רשת" מחויבת לחופש הביטוי של משתמשי האתר  וצופי "רשת" בטלוויזיה. משום כך היא שילבה באתר ויישמה ב"רשת" מערכות טכנולוגיות המאפשרת לך לבטא את דעתך, לנהל דו-שיח עם אחרים ולפרסם תכנים מקוריים משלך במגוון רחב של נושאים, לרבות באמצעות מסירה לפרסום של תכני טקסט, וידאו ואודיו וכן, תמונות וצילומים ב"רשת".

זכור: התכנים שמפרסמים משתמשי "רשת" אינם מבטאים את דעת "רשת" או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם או דיוקם.

"רשת" אינה נושאת באחריות לתכנים שמפרסמים משתמשי האתר. האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום.

ביחד עם מחויבותה לחירות הביטוי, "רשת" מבקשת לטפח ברשת שיח תרבותי, מרתק ופורה. שיח כזה אינו יכול לכלול תכנים הכוללים התבטאויות מנוגדות לחוק, דברי נאצה, איומים וביטויים של גסות רוח וגזענות. ככל ש"רשת" בודקת תכנים אלה לפני פרסומם, נעשה הדבר רק כדי לנסות למנוע פרסום תכנים שגלוי וברור על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי מורכב, כי הם אסורים לפרסום.

היות שכך, בעת מסירת מידע ותכנים להצגתם ברשת, עליך להקפיד שמידע ותכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לשלוח ל"רשת" ו/או לבצע כל פעולה אחרת בגינה יפורסמו ב"רשת" התכנים הבאים:

 • כל מידע הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;
 • כל מידע פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • דואר אלקטרוני ומסרים מסחריים, דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, "דואר זבל" (Spam), דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (bulk mail unsolicited) וכיוצא בזה;
 • כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס") לרבות תוכנות- עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, (Worms), ואנדלים (Vandals) יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיוצא בזה;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו;
 • כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בתי משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיוצא בזה;
 • כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני;
 • כל מידע העלול להטעות;
 • כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי "רשת" בפרט;
 • כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיוצא בזה, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

המידע שתמסור לפרסום ב"רשת" יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש ברשת או פרסום איזה מפרטיך.

"רשת" מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים משתמשים ברשת עצמה. זכור תמיד כי מידע כזה איננו תחליף להתייעצות על אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין או רופאים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

בעצם העובדה שמסרת ל"רשת" לפרסם את התכנים, הינך מצהיר כי (א) כל המצולמים בתכנים שמסרת לפרסום נתנו הסכמתם לפרסום כאמור במסגרת הפעילויות באתר ובכל פלטפורמה שהיא (לרבות לשידור הפרסום בטלוויזיה ובמכשירי קצה סלולאריים) (ב) הינך הבעלים של התכנים ו/או מחזיק בכלל ההרשאות וההיתרים לצורך פרסום התכנים (ג) אין במשלוח או פרסום התכנים משום הפרות הדין, לרבות הפרות של חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה- 1965, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"ה- 1981, חוק האזנת סתר, התשל"ט- 1979, ודיני זכויות יוצרים. (ד) הינך פוטר את "רשת" ו/או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לתכנים הנ"ל. (ה) הסדרת את נושאי התשלום, התגמולים לכל ארגוני ו/או בעלי הזכויות בתכנים המוסיקליים שמסרת לפרסום (בין אם במסגרת הסרטון ובין אם לאו), לרבות מול אקו"ם, בחברות ואגודות חברות התקליטים, אשכולות ועיל"ם.

 

מה רשאית "רשת" לעשות בתכנים שתמסור לפרסום ב"רשת"?

כאשר אתה מוסר תכנים המיועדים לפרסום ב"רשת" אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל הזכויות בהם וכי אתה רשאי להתיר את פרסומם ב"רשת". בעצם מסירת המידע לפרסום אתה מקנה ל"רשת" רישיון- חינם כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למכור, לפרסם, למסור לציבור ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, ולהשתמש במידע האמור לפי שיקול דעתה בכל שימוש, ולרבות בכל שירותי התוכן שהיא מספקת או תספק, לרבות באינטרנט (ובכלל זה כמובן ב"רשת"), בשידורי טלוויזיה, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית ובכל מדיה קיימת ו/או עתידית, ללא הגבלת זמן ו/או טריטוריה.

"רשת" תהא רשאית לערוך ולבצע כל שינוי בתכנים שהמשתמש פרסם באתר האינטרנט וזאת, בין היתר, לצורך הצגתם באתר האינטרנט, מיונם על פי נושאים ופרסומם.

בכל מקרה, לא תהיה זכאי לתמורה ו/או תשלום כלשהו, בגין פרסום ו/או העלאה לאתר ו/או תוכן כלשהו ו/או שימוש כלשהו, בקשר לאתר "רשת".

מידע ותכנים באינטרנט:

מנועי החיפוש של "רשת" מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל וב"רשת" בפרט. מרבית המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי "רשת" ו/או מטעמה. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. "רשת" אינה שולטת ו/או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים אליהם מקשר האינדקס, ולפיכך אינה אחראית למידע זה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. אינדקס האתרים המקוון של "רשת" נערך על פי שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכי "רשת". סדר האתרים המופיעים באינדקס אינו מעיד על טיבם או חשיבותם של האתרים ויכול שבקביעתו יילקחו בחשבון גם שיקולים מסחריים של "רשת".

 

ציון הגולשים, שייתכן שיפורסם לצד תיאורי האתרים ו/או התכנים באתר, הינו ציון ממוצע, שהעניקו לאתרים, משתמשים אקראיים שבחרו לדרגם. זכור שכל משתמש יכול לחוות את דעתו על כל אתר. אין לייחס אפוא להמלצות כל תוקף מחייב ואין לראות בהם אמת מידה אובייקטיבית להערכת האתר או לחשיבותו.

"רשת" איננה מתחייבת כי כל הקישורים (לינקים) שיימצאו ב"רשת" יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. "רשת" רשאית לסלק קישורים שנכללו ב"רשת" בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים- הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא ב"רשת" קישור לאתר מסוים אינו מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

הרשמה לשירותים:

חלק מהשירותים באתרי "רשת" טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עימך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ו"רשת" תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. כך לדוגמה, בעת השימוש במדור הדרושים ב"רשת" תתבקש למסור פרטים מתוך קורות החיים שלך. "רשת" תשתמש במידע שתמסור על פי מדיניות הפרטיות הנהוגה על ידה.

הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי האתר ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות.

 

השימוש במידע – מדיניות הפרטיות:

הנתונים שנמסרים ע"י המשתמשים בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של רשת (שמספרו 700017892). מובהר כי אין כל חובה על המשתמשים למסור נתונים אלו, אך יובהר כי ללא מסירת הפרטים, לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים שבאתר.

בעת השימוש באתר, יכול שייאסף, יצטבר, וישמר במאגרי המידע של רשת ו/או על-ידי גורמים אחרים, מידע על נוהגיך, על מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי תשלום ששימשו אותך, מקום וכתובת המחשב (כתובת IP) שבאמצעותו ניגשת לאתר, היסטוריית הגלישה, ועוד. נתונים אלו, וכן הנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר (להלן וביחד –  "המידע"), יכול שיישמרו במאגר המידע של רשת ו/או על-ידי גורמים אחרים

 

ידוע לך, ומוסכם, כי "רשת" תחלוק מידע זה עם חברות נוספות  וכן תעביר את המידע לגורמים נוספים אלו ו/או תאפשר להם לאסוף את המידע ולהעבירו – ולרבות לצורך מטרות עסקיות (ובכלל זאת, באמצעות מסירה, גילוי, מכירה, וכל דרך אחרת להעברת המידע) – בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל.

השימוש במידע ייעשה רק על פי מדיניות הפרטיות של רשת, או על פי הוראות כל דין

מדיניות הפרטיות העדכנית של "רשת", מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

לעיון במדיניות הפרטיות המלאה של "רשת":  http://reshet.tv/item/general/privacy-policy/

ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות (או תנאי השימוש באתר), נא הפסק את הגלישה באתר ו/או כל שימוש אחר באתר רשת.

דיוור ישיר

הנך מסכים ומאשר, כי "רשת" ו/או כל צד שלישי מטעמה רשאים להשתמש במידע (ולרבות בפרטים האישיים בטופס ההרשמה ו/או בנתונים ו/או בפרטים אשר הוכנסו ע"י המשתמש במסגרת פעילות זו) לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או פניה אליך בהצעות מסחריות שונות ו/או שיווק ו/או דיוור ישיר (מאגר מידע מספר: 700017892 ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בכל דרך אחרת.

 

קניות, מידע מסחרי ופרסומות 
"רשת"- או כל מי שיקבל היתר מראש ובכתב מ"רשת"- והם בלבד, רשאים לפרסם באתר "רשת" ובשירותים הנלווים לו מסרים מסחריים מטעמה או מטעם צד שלישי (לרבות מודעות פרסומת), להציב סמל מסחרי שלה, קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או לעמודים אחרים באתר, מודעות-חלון קופצות( pop-up) או, (pop-under), באנרים, או לפרסום בכל דרך אחרת שתחליט "רשת". אין למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל מסר, תוספת או מודעה בכל דרך או אמצעי. "רשת" תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל מידע מסחרי, מסר, תוספת או מודעה שהתפרסמו בניגוד להוראות הסכם זה.

"רשת" לא תשא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו ב"רשת". "רשת" אינה כותבת, בודקת, מוודאת, עורכת או מבקרת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם.

האחריות לתוכן המודעות ולמידע המסחרי חלה על המפרסמים בלבד. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים ב"רשת" יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. "רשת" איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצאו במודעות המתפרסמות ב"רשת" או ירכשו באמצעותן- וזאת גם אם תבחר לשלם את התמורה באמצעות חיוב חשבונך ב"רשת".

 

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב"רשת"- לרבות בעיצוב אתר "רשת" ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גראפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו- הינן של "רשת" בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי. כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של "רשת" בכתב ומראש. שמה של "רשת", שם המתחם (Domain name) של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) ב"רשת" הינם קניינה של "רשת" בלבד- או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת "רשת" בכתב ומראש.

ב"רשת" יכולים להימצא תכנים המתפרסמים על פי הסכם בין "רשת" לבין צד שלישי כלהו. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי שהרשה ל"רשת" להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש  ובכתב מבעל הזכויות בהם.

 

השימוש ב"רשת"
"רשת" מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים ובפרטים האחרים המתפרסמים ב"רשת". אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר "רשת" לצורך הצגתם באתר האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של "רשת" בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מרשת באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת, (Frame) גלויה או סמויה.

אין לקשר לעמודים המצויים בתוך ("קישור עמוק") , אלא בתנאי שהקישור ייעשה לעמוד Web מלא, שיוצג בפני המשתמש ממחשבי "רשת" בלא כל התערבות מצד המקשר בעיצובו, תוכנו או פעולתו. בנוסף מותנה הקישור העמוק בכך שכתובתו המדויקת ברשת של העמוד תופיע במקום המיועד לכך בתוכנה המשמשת לעיון באתר.

אין לקשר לרכיבים בודדים ב"רשת" – כדוגמת קישור רק לתמונות או קבצים אחרים המצויים באתר.

אין לקשר ל-"רשת" (לרבות כל עמוד ו/או רכיב ב-"רשת"), קישורים מאתרים פוגעניים ו/או אתרים המכילים תכנים המנוגדים לחוק ו/או  אתרים המכילים תוכן פורנוגראפי.

אין להציג את "רשת" באמצעות מערכות טכנולוגיות כלשהן באפן הגורע מן התכנים המצויים בה, ובפרט ממסרים ותכנים פרסומיים. זכור: תפעול "רשת" טעון הוצאות כבדות ומרבית ההכנסות הדרושות לכך נובעות ממסרים פרסומיים כאמור.

אין לעשות ב-"רשת" (לרבות התכנים שבו) שימוש לא חוקי ו/או פוגעני ו/או אסור לפי תקנון זה.

אחריות "רשת"
"רשת" אינה נושאת באחריות לתכנים שמוסרים לפרסום משתמשי "רשת". תכנים אלה אינם משקפים את דעתה של "רשת". "רשת" רק מפעילה אמצעים טכנולוגיים המאפשרים פרסומם של תכנים כאמור, בכפוף לתנאי שימוש אלה. השירותים והמידע ב"רשת" ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "רשת" ו/או מי מ טעמה,  בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך ב"רשת". השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

"רשת" אינה מתחייבת, כי למסרים שתפרסם ב"רשת" תהיה היענות. "רשת" אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אלייך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. "רשת" לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם ב"רשת" הינה באחריותך המלאה בלבד. "רשת" אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים ב"רשת" על ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: "רשת" עצמה אינה מכירה את משתמשי האתר, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. "רשת" לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם ב"רשת" זה על ידי צדדים שלישיים.

"רשת" עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, "רשת" אינה מתחייבת ששרותי "רשת" לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי – מורשית למחשבי "רשת" או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל "רשת" או אצל מי מספקיה.

"רשת" אינה מתחייבת שהשירותים המסופקים באתר, המוצרים המידע או כל שירות אחר ירכשו או יתקבלו אצלך בעזרת שירותי האתר יהלמו את צרכיך וציפיותיך.

"רשת" לא תשא באחריות לתוכנם של אתרים הנזכרים ב"רשת", או מקושרים בתוכה, ואשר אינם מתופעלים על ידי "רשת". בכלל זה לא תשא "רשת" באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמם. "רשת" לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך או למערכות המחשב שלך לרבות אובדן מידע וכל נזק אחר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובשירותים שתגיע אליהם באמצעות איזה מהשירותים והקישורים ב"רשת", ובפרט באמצעות מנוע החיפוש והאינדקס. "רשת" לא תשא באחריות כלשהי לאיחור, אבדן, שיבוש או כשל בשמירה על המידע שלך או על מידע שנמסר על ידך ובכלל זה מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר.

"רשת" לא תשא באחריות לכל מידע, ייעוץ או עצה בין בעל פה ובין בכתב אשר יתקבלו אצלך כפועל יוצא מהשימוש ב"רשת" או באיזה מהמדורים הקשורים בו. מידע כאמור אינו תחליף לשימוש באנשי מקצוע וקבלת יעוץ מוסמך והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד.

לתשומת לבך, השימוש באתר ו/או בתכנים שהועלו לאתר ו/או באתרים קשורים בו, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה.

גלישה באתר ו/או כל שימוש או עיון בתכנים שהועלו לאתר ו/או באתרים קשורים בו, הינם באחריות  המשתמשים בלבד. אנו ממליצים לך להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.

מחיקת מידע
"רשת" רשאית למחוק בעצמה כל חומר שיימסר על ידך לפרסום באיזה מן השירותים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "רשת" תהיה רשאית למחוק מידע כאמור, בין השאר, מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש ב"רשת", או מסיבות סבירות אחרות.

כל מסר או מידע עלולים להמחק כעבור זמן קצוב מפרסומם לראשונה. "רשת" אינה מתחייבת אפוא, שמידע שמצאת ו/או פרסמת ב"רשת" במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר גם בהמשך.

 

שינויים באתר והפסקת השירות
"רשת" רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באיזה מהשירותים ב"רשת", למנוע גישה לשירותים אלה, כולם או חלקם, לבטל תוקפו של שם משתמש וסיסמה מסוימים, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן ובכלל זה מידע שנמסר על ידך. "רשת" תעשה כן בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים ב"רשת" , במשתמשיו, ב"רשת" או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות "רשת" על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.

"רשת" רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הניתנים ב"רשת" ללא תשלום ו/או עם תשלום, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק את החומר הכלול ב"רשת" למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

"רשת" תוכל לשנות מעת לעת את מבנה "רשת", מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "רשת" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את "רשת", עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן – רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם –ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את "רשת", עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כל שהוא כתוצאה מפרטים, מידע, תכנים או קבצים שמסרת לפרסום באתר "רשת", על איזה מהשירותים הכלולים בו.

 

 שונות
השירותים ב"רשת" אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי. רשת תשתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד אולם היא אינה מתחייבת לעשות כן.

כל הודעה ש"רשת" תבקש למסור לך לפי תנאי שימוש, תשלח בדואר אלקטרוני בלבד. עלייך להקפיד אפוא למסור ל"רשת" את כתובת הדואר האלקטרונית המעודכנת שלך בכל עת. פניות שלך ל"רשת" תעשנה באמצעות הדואר האלקטרוני info@reshet-tv.com

"רשת" רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר. בכל עת תוכל עיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמוד הכניסה לאתר ובמדורים השונים.

 

המחאת זכויות
העבירה "רשת" את זכויותיה ב"רשת", או כל חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית "רשת" להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה.

בוררות וסמכות שיפוט

על תקנון זה, על פרשנותו, ועל כל עניין הקשור לאתר ו/או לתקנון זה, יחולו דיני מדינת ישראל (ולרבות, בין היתר, כל עניין הקשור לשימוש באתר ו/או כל עניין בקשר לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתו של התקנון ו/או כל עניין אחר הנובע מהתקנון). לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ולהם בלבד, מוקנית הסמכות הבלעדית, לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או כל עניין שיתעורר, בקשר לאתר ו/או לתקנון זה (ולרבות, בין היתר, בכל עניין הקשור לשימוש באתר ו/או בכל עניין בקשר לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתו של התקנון, ו/או בכל עניין אחר הנובע מהתקנון).

 

 

תקנון אתר יאמיז

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט יאמיז. השימוש והגלישה באתר כפופים להוראות תקנון זה. אנא קראו את התקנון בקפידה. אם אינכם מסכימים לכל התנאים המפורטים בתקנון זה ו/או אינכם מאשרים אותם, אנא הימנעו מגלישה באתר, שכן בעצם הגלישה באתר זה ו/או ביצוע הרישום לו, בהתאם להוראות תקנון זה, הינכם מסכימים לתנאיו במלואם. רשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתינתן על כך הודעה מפורשת, ולגולשים או מי מטעמם לא תהיה כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בגין כך.

התקנון המעודכן יפורסם בדף אינטרנט זה. לכן, אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר של התקנון.

הגדרות
"אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט שכתובתו הינה: yummies.reshet.tv
"אינסטגרם" – אתר האינטרנט שכתובתו www.instagram.com ו/או אפליקצית Instagram המופעלת באמצעות מכשיר טלפון חכם.
"גולש"- אדם המבקר באתר האינטרנט ו/או עושה בו שימוש כלשהו.
"הרישום לאתר" – כהגדרת מונח זה בסעיף ‎11 להלן.
"הפרטים האישיים" – כהגדרת מונח זה בסעיף ‎11.1 להלן.
"הפעולות באתר" – כהגדרת מונח זה בסעיף ‎14 להלן.
"התקנון"- תקנון זה.
"לרבות" – לרבות, אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.
"מסרים מסחריים" – כהגדרת מונח זה בסעיף ‎17 להלן.
"עורך המסרים המסחריים" – כהגדרת מונח זה בסעיף ‎17 להלן.
"פייסבוק" – אתר האינטרנט שכתובתו www.facebook.com ו/או אפליקצית Facebook המופעלת באמצעות מכשיר טלפון חכם.
"פרופיל הגולש בפייסבוק" – כהגדרת מונח זה בסעיף ‎11.2 להלן.
"רשת" – חברת רשת – נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב, אשר הינה מפעילת אתר האינטרנט ו/או כל מי אשר פועל מטעמה.
"תחומי עיסוק אתר האינטרנט" – כהגדרת מונח זה בסעיף ‎7 להלן.
"תכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט" – כהגדרת מונח זה בסעיף ‎15 להלן.

תקנון זה יהא למונחים הבאים הפירוש המופיע לצדם, היינו:

פרשנות
המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות התקנון, כפי שתעודכנה מעת לעת, לכל דבר ועניין.
כותרות הסעיפים בתקנון הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
כל האמור בתקנון בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה במשמע.
מובהר בזאת, כי בכל מקום בתקנון בו נאמר או משתמע, כי רשת תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או בו מוקנית לרשת, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, תפעל רשת (או תחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולגולש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור.
כללי
מטרתו של התקנון הינה להסדיר את היחסים בין הגולש לבין רשת, בכל הקשור בגלישה באתר האינטרנט ובשימוש בו, והכל בכפוף לתנאי התקנון.
אתר האינטרנט מהווה, בין היתר, פלטפורמה להחלפת מידע בנושאי בישול, אפיה וכל נושא אחר שרשת תחליט עליו, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן – "תחומי עיסוק אתר האינטרנט"). במסגרת זו רשת רשאית לפרסם באתר האינטרנט תכנים, לרבות מתכונים, סרטונים, כתבות ובלוגים, בקשר עם תחומי עיסוק אתר האינטרנט, וכן רשאי הגולש באתר האינטרנט לפרסם תמונות ומתכונים בקשר עם תחומי עיסוק אתר האינטרנט ולדרג מתכונים אשר גולש אחר פרסם באתר האינטרנט ולכתוב לגביהם תגובות, והכל בהתאם ובכפוף להוראות התקנון.
בנוסף, באמצעות הרישום לאתר, בהתאם להוראות סעיף ‎11 להלן, רשאי הגולש לתפעל אזור אישי (להלן – "אזור אישי") ובו יש באפשרותו, בין היתר, לפרסם מתכונים ותמונות של מאכלים פרי ידיו, לשמור מתכונים וכתבות המועדפים עליו ולכתוב בלוג בתחומי עיסוק אתר האינטרנט ובכלל זה לכתוב ביקורות על מסעדות בהן סעד.
הגלישה באתר האינטרנט אינה כרוכה בתשלום.
השימוש של הגולש באתר האינטרנט והסכמת גולש לתנאי התקנון מהווים אישור לקבלת הודעות במדיה אלקטרונית (לרבות הודעות טקסט אשר יישלחו למכשיר הטלפון הסלולארי, הודעות דואר אלקטרוני וכדומה) מרשת, בנושאים הקשורים לאתר האינטרנט ו/או הקשורים לרשת. גולש אשר קיבל הודעת דואר אלקטרוני מרשת, רשאי לסמן בתחתית ההודעה האמורה, במקום המיועד לכך, שהוא מבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה. כמו כן, גולש אשר קיבל מרשת הודעת טקסט למכשיר הסלולארי, ושאינו מעונין בקבלת הודעות כאמור, יכול להשיב להודעת הטקסט האמורה על פי ההנחיות המפורטות בה ולבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה. בכל מקרה, גולש אשר אינו מעוניין לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט יכול לשלוח לרשת הודעת דואר אלקטרוני לתיבת הדואר האלקטרוני בכתובת Yummies@reshet.tv ולבקש באופן מפורש להסיר את שמו מרשימת התפוצה.
הרישום לאתר האינטרנט
עבור השתתפות בחלק מן השירותים המוצעים באתר האינטרנט, יידרש הגולש להירשם לאתר האינטרנט באמצעות אחת מן הדרכים המפורטות להלן:
הזנת הפרטים האישיים של הגולש, ובכלל זה שמו הפרטי ושם משפחתו, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, הזנת סיסמא אישית וכל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש למלא באתר האינטרנט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת (להלן – "הפרטים האישיים").
הזנת שם המשתמש והסיסמא של הגולש בפייסבוק (להלן – "פרופיל הגולש בפייסבוק") וכל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש למלא באתר האינטרנט ו/או בפייסבוק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או של פייסבוק, לפי העניין. מובהר בזאת, כי הרישום לאתר האינטרנט באמצעות פרופיל הגולש בפייסבוק, כפוף גם לתנאים המפורטים בפייסבוק.
בנוסף יידרש הגולש לאשר את קריאת התקנון ולהסכים לתנאיו, והכל בהתאם להוראות אשר יפורטו באתר האינטרנט (להלן – "הרישום לאתר"). מובהר בזאת, כי בהתייחס להליך הרישום לאתר באמצעות הזנת הפרטים האישיים של הגולש באתר האינטרנט כאמור בסעיף ‎11.1 לעיל, הליך הרישום לאתר יושלם בהצלחה רק עם קבלת הודעה על כך מרשת לתיבת הדואר האלקטרוני של הגולש, ובהתייחס להליך הרישום לאתר באמצעות פרופיל הגולש בפייסבוק, כאמור בסעיף ‎11.2 לעיל, הליך הרישום לאתר יושלם רק עם קבלת הודעה על כך מרשת באתר האינטרנט. לאחר ביצוע הרישום לאתר, כאמור בסעיף ‎11 לעיל, ייכלל כל גולש במאגר הנתונים של אתר האינטרנט.

הגולש באתר האינטרנט מצהיר, מסכים ומאשר בזאת , כדלקמן:
ידוע לו שלא מוטלת עליו כל חובה לגלוש באתר האינטרנט ו/או למסור את הפרטים האישיים ו/או כל מידע אחר בהליך הרישום לאתר ו/או בשימוש בפעולות האתר והוא עושה כן מרצונו החופשי
רשת רשאית להשתמש בפרטים האישיים ובמידע האמור למטרות מסחריות שונות לרבות לצרכי פרסום, קידום מכירות ודיוור ישיר; וכן
רשת רשאית לפרסם את פרטיו האישיים ו/או את המידע האמור באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט ו/או בכל מדיה קיימת ו/או עתידית וזאת ללא הגבלת זמן ו/או טריטוריה.
השירותים באתר האינטרנט
אתר האינטרנט מאפשר לגולשיו, אף ללא רישום לאתר האינטרנט, לבצע, בין היתר, את הפעולות הבאות:
לצפות במתכונים אשר גולשים פרסמו באתר האינטרנט;
לחפש מתכונים על פי נושאים שונים;
להדפיס מתכונים מתוך מאגר המתכונים המצוי באתר האינטרנט;
לצפות בסרטונים המדגימים אופן הכנת מאכלים על פי מתכונים המצויים באתר האינטרנט;
לדרג מתכונים על ידי הענקת 'יאמיז', כאשר הענקת "יאמי" אחד מהווה את הציון המינמאלי שניתן להעניק לכל מתכון, וכן לבדוק כמה 'יאמיז' בסך הכל קיבל כל גולש שפרסם מתכון או מתכונים באתר האינטרנט.
לקרוא בלוגים, טיפים וכתבות בתחומי עיסוק אתר האינטרנט.; וכן
לשתף בפייסבוק ובאינסטגרם מתכונים המפורסמים באתר האינטרנט.
בכפוף לביצוע הליך הרישום לאתר, יהא רשאי כל גולש לבצע, בין היתר, גם את הפעולות הבאות באתר האינטרנט:
לפרסם באזור האישי, על פי בחירתו, את תמונתו (להלן – "תמונת הפרופיל") וכן תמונת נושא שתוצג לצד תמונת הפרופיל. הגולש מבין ומסכים, כי תמונת הפרופיל וכן תמונת הנושא האמורה הינן חשופות לכלל גולשי אתר האינטרנט, וכל מי אשר יבקר באזור האישי של הגולש ו/או אשר יקרא תגובה אשר כתב הגולש באתר האינטרנט, יהא בכוחו לראותן, ולגולש או מי מטעמו לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רשת בקשר עם פרסום התמונות האמורות באתר האינטרנט;
לפרסם באתר האינטרנט מתכונים ו/או כתבות שונות בנושא אוכל וכן לצרף למתכון תמונה של מאכלים אשר הכין;
באמצעות ביצוע הרישום לאתר דרך פרופיל הגולש בפייסבוק, כאמור בסעיף ‎11.2 לעיל, לפרסם תגובות למתכונים אשר פרסמו גולשים אחרים;
לעקוב אחר גולשים באתר האינטרנט ולקבל לאזור האישי מתכונים חדשים אשר פרסמו גולשים אלו, וזאת על ידי הפעלת לחצן "עקוב אחרי" המופיע בדף האינטרנט של הגולש אחריו מעוניינים לעקוב;
לדרג מתכונים על ידי הענקת 'יאמיז', כאשר הענקת "יאמי" אחד מהווה את הציון המינמאלי שניתן להעניק לכל מתכון, וכן לבדוק כמה 'יאמיז' בסך הכל קיבל כל גולש שפרסם מתכון או מתכונים באתר האינטרנט. ; וכן
לפרסם באתר האינטרנט תמונה הקשורה לתחומי עיסוק אתר האינטרנט .
(הפעולות המפורטות בסעיפים ‎13 ו- ‎14 לעיל, להלן – "הפעולות באתר")
מבלי לגרוע מיתר הוראות התקנון, באמצעות פרסום תמונה ו/או מתכון ו/או כל תוכן אחר ו/או מידע אחר, לאתר האינטרנט (להלן – "תכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט"), מצהיר הגולש מסכים ומאשר בזאת, כדלקמן:
כל התכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט, הינם נכונים ומדויקים;
אין בתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט משום הפרת הוראות כל דין או זכות צד שלישי כלשהו;
בתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט לא נכלל תוכן בלתי הולם, לרבות מידע פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או הקשור להימורים ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או העלול לפגוע ו/או להפר זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני ו/או המהווה לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות של אדם כלשהו ו/או תוכן המזהה לקטינים (ובכלל זה מידע המפרט את פרטיהם האישיים ו/או את מענם ו/או דרכי ההתקשרות עמם) ו/או בעל אופי טורדני ו/או מאיים ו/או מעליב ו/או גזעני ו/או תוכן המעודד אחד מן התכנים המפורטים לעיל.
אם וככל שמופיע בתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט קטין, מתחייב הגולש ומאשר, כי הוא האפוטרופוס החוקי של הקטין וכל אפוטרופוס חוקי אחר הביע הסכמתו להופעת הקטין בתמונה;
הינו בעל זכויות הקניין הרוחני הבלעדיות בתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט;
אם וככל שמופיע בתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט אדם אחר ו/או נוסף כלשהו, הגולש מצהיר ומאשר כי אותו אדם נתן את הסכמתו במפורש וכדין בקשר עם הפרסום וכל שימוש שייעשה בתמונה כאמור בסעיף ‎15.7 להלן;
הגולש באתר האינטרנט, נותן בזאת לרשת את הסכמתו לביצוע שימוש בפרטים האישיים ו/או בתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט הן למטרות אישיות של רשת ובכלל זה שיפור הפעילות באתר ובדיקות סטטיסטיות והן למטרות מסחריות ובכלל זה דיוור ישיר (הן בקשר לאתר האינטרנט והן בקשר לאתרי אינטרנט אחרים ו/או נושאים אחרים), קידום מכירות ופרסום בטלוויזיה, ברדיו, באתרי אינטרנט נוספים, בכנסים שיווקיים ובכל מקום אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת. לא תהיה לגולש כל טענה כלפי רשת בכל הנוגע לשימוש האמור והגולש לא יהא זכאי לכל תמורה כספית ו/או אחרת בקשר לשימוש האמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגולש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ודרישה, לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וכל דין אחר, בקשר עם השימוש האמור;
15.8 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎15.7 לעיל, הגולש מעניק לרשת רישיון חינם ולא מוגבל בזמן לעשות שימוש בתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט לרבות כל שימוש מסחרי;
רשת תהא רשאית לערוך ולבצע כל שינוי בתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט וזאת, בין היתר, לצורך הצגתם באתר האינטרנט, מיונם על פי נושאים ופרסומם. מובהר בזאת, כי פרט להחלפת ו/או לעריכת תמונת הפרופיל ותמונת הנושא, כאמור בסעיף ‎14.1 לעיל, הגולש לא יהיה רשאי לשנות ו/או לערוך תכנים שהוא עצמו פרסם באתר האינטרנט. לכן, מומלץ לגולש לעבור בקפידה על התכנים שברצונו לפרסם באתר האינטרנט בטרם יפרסמם;
מובהר בזאת, כי רשת תהא רשאית להסיר מאתר האינטרנט תכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה בכל מקרה שהתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט עומדים בניגוד להוראות התקנון ו/או הדין, ולגולש לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בנושא זה.
הגלישה באתר האינטרנט כפופה, בין היתר, גם להוראות הבאות:
אין לעשות שימוש באתר האינטרנט למטרות מסחריות ללא אישור מראש ובכתב מאת רשת, ובכלל זה אין להציג באתר האינטרנט כל פרסומת מסחרית למוצר ו/או שירות כלשהם;
אין להעתיק ו/או לעשות כל שימוש שאינו שימוש אישי בתכנים המפורסמים באתר האינטרנט, לרבות בתכנים המפורסמים על ידי רשת, כולם או חלקם;
אין להציג את אתר האינטרנט ו/או את תכניו באתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או באפליקציה כלשהי, זולת בפייסבוק ובאינסטגרם;
אין להעתיק תכנים ממקור אחר כלשהו, לרבות מאתר אינטרנט אחר כלשהו, ולפרסמם באתר האינטרנט; וכן
אין לקדם באמצעות אתר האינטרנט אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או להפנות לאתר אינטרנט אחר כלשהו ללא אישור רשת מראש ובכתב, לרבות באמצעות הפניות בלתי מורשות (Redirect), מסגרת ((Frame, טקסט מוסתר ולינקים מוסתרים.
פרסומות
רשת רשאית לאשר לחברות או לגופים שונים להציג מסרים מסחריים באתר האינטרנט ובכלל זה פרסומות, הודעות, באנרים וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים("LINKS") (להלן -"עורך המסרים המסחריים" ו- "מסרים מסחריים", בהתאמה). הגולש מתחייב בזאת לא לפגוע, לשבש, או למחוק את המסרים המסחריים.
מובהר בזאת, כי פרסום המסרים המסחריים על ידי רשת אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת רשת, לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם.
מובהר בזאת, כי רשת אינה בודקת או עורכת את תוכן המסרים המסחריים ואינה אחראית לתוכן, למידע, למוצרים או לשירותים הזמינים ו/או הכלולים במסרים המסחריים. האחריות בקשר למסרים המסחריים, לרבות לכל המפורט לעיל, חלה על עורך המסרים המסחריים בלבד. ככל שהגולש ו/או מי מטעמו יתקשרו בעסקה עם עורך המסרים המסחריים, הם עושים כן על אחריותם המלאה והבלעדית, ורשת, אינה אחראית לעסקה האמורה ובכלל זה אינה אחראית לשירותים ולטובין שיסופקו בעקבותיה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לגולש ו/או למי מטעמו, לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת, בגין פרסום המסרים המסחריים ו/או בקשר אליהם.
שירות לקוחות
בכל שאלה או הבהרה לגבי אתר האינטרנט ופעילות האתר ובכלל זה שאלות הנוגעות למידע על אופן פרסום תוכן באתר האינטרנט, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בדואר אלקטרוני, בהתאם לפרטים המפורטים באתר האינטרנט, ונציגי רשת ישמחו לעמוד לשירות הגולשים ויעשו את מירב המאמצים על מנת להשיב לשאלה האמורה או ההבהרה האמורה בהקדם, וזאת על מנת להנעים את חווית הגלישה באתר האינטרנט.
אחריות
באתר האינטרנט מצוי מידע רב הקשור לתחומי עיסוק אתר האינטרנט ומובאות בו המלצות והנחיות שונות. מובהר בזאת, כי המידע ההמלצות וההנחיות האמורים הינם בגדר מידע כללי ואינם באים להחליף ייעוץ מקצועי. בכל מקרה בו יש חשש לבעיה רפואית או אחרת יש להיוועץ ברופא ו/או באיש מקצוע.
מובהר בזאת, כי פרסום ההמלצות וההנחיות באתר האינטרנט על ידי רשת, אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת רשת למלא אחר ההנחיות ו/או ההמלצות האמורות. ככל שהגולש ימלא אחר המלצות ו/או הנחיות האמורות, הוא עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית, ולגולש או למי מטעמו, לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בקשר עם ההמלצות ו/או ההנחיות האמורות.
התכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט, אינם מבטאים או מייצגים את עמדותיה של רשת. כמו כן, רשת אינה אחראית שהתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט יזכו לתגובות מצד גולשים אחרים ולגולש או למי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בגין כך.
רשת אינה מתחייבת, כי התכנים והמידע המפורסמים באתר האינטרנט יהלמו את צרכי הגולשים. האחריות לבדוק את התאמת המידע והתכנים לצרכי הגולשים (ובכלל זה את התאמת רכיבי המתכונים) חלה על הגולש בלבד.
אתר האינטרנט בכללותו, לרבות כל התוכן והמידע המופיע בו (הן תכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט והן תוכן ומידע אשר רשת מפרסמת באתר האינטרנט) והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לגולש, כמות שהוא (As Is). יתכן והמידע לא יהיה שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. כמו כן, רשת אינה בודקת את כל המידע והתכנים אותם מפרסמים הגולשים ולכן סביר שיהיו במידע ובתכנים האמורים אי דיוקים או טעויות. רשת אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע (הן ביחס לתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט והן ביחס למידע שרשת פרסמה באתר האינטרנט), ולגולש או מי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בגין כך.
מובהר בזאת, כי לגולשים או למי מטעמם, לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת ו/או כלפי גולשים באתר האינטרנט בגין המידע, התכנים והשירותים הניתנים באתר האינטרנט. כמו כן, בשום מקרה רשת, לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לגולש או מי מטעמו כתוצאה מהגלישה באתר האינטרנט ו/או מהסתמכות בתוכן ובמידע המופיעים בו.
הגולש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את רשת בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אבדן הכנסה שיגרמו להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בקשר עם התכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט ו/או הפרת תנאי מתנאי התקנון.
על אף מאמצי רשת, עלולים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בקשר עם הגלישה באתר האינטרנט, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ורשת האינטרנט, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעויות אנוש. בגלישתו באתר האינטרנט פוטר כל גולש את רשת, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כאמור ו/או בקשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בקשר עם טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כאמור, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
שונות
במסגרת הפעילות באתר האינטרנט רשאית רשת, לערוך בין הגולשים באתר האינטרנט, מבצעים ותחרויות נושאי פרסים. תנאי ההשתתפות והזכייה במבצעים והתחרויות האמורים, נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ויפורסמו במסגרת תקנון נפרד
כל אייקון (icon), וכן כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר האינטרנט, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, וכן אופן עריכתם והצגתם, הינם בבעלותה הבלעדית של רשת. אין לצלם, להעתיק, לשכפל, להפיץ או לעשות כל שימוש בכל דרך שהיא בתכנים האמורים בסעיף זה לעיל, אלא אם ניתנה הסכמתה של רשת לכך מראש ובכתב.
רשת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת שתראה לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, באופן חד צדדי וללא כל הודעה, מראש או לאחר מעשה, את פעילות אתר האינטרנט, כולה או חלקה. כן רשאית רשת לשנות מעת לעת את מבנה ו/או מראה אתר האינטרנט ו/או את היקף הפעולות באתר, ולגולש ו/או למי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בגין כך.
רשת תהא רשאית למנוע השתתפות גולש בפעילויות באתר האינטרנט, כולן או חלקן, ו/או להסיר את התכנים שפרסם באתר האינטרנט, כולם או חלקם, ולגולש ו/או למי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בגין כך.
יישוב סכסוכים וסמכות
הדין החל בכל הנוגע לשימוש באתר האינטרנט ולתקנון הינו דין מדינת ישראל.
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות אתר האינטרנט ולהוראות התקנון תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו.
במידה וייקבע על ידי בית משפט המוסמך, כי הוראה כלשהיא מהוראות התקנון הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, אזי וככל שייקבע כך על ידי בית המשפט המוסמך, אותה הוראה בלבד או (לפי העניין) אותו חלק ממנה בלבד יהיו בטלים, ולא יהא בכך כדי להשפיע על יתר ההוראות בתקנון, אשר תשארנה בתוקף מלא ותחייבנה את הגולשים.