פרק 21: הקרב על הגמר

מי יהיו ארבעת המופלאים שיעפילו לגמר הגדול של משחקי השף?