פרק 17: טוויסט בעלילה

במסגרת משימת הדגים, הנבחרות נאלצות להחליף ביניהן את המוצרים שבחרו