פרק 5: שלום שף

האודישנים ממשיכים ומתמודד אחד מצליח להכעיס במיוחד את אסף גרניט